Kontakt

Ivona Zlámalíková

www.ivonazlamalikova.cz

Sídlo: Pod Mohylou 68,  664 51 Kobylnice

 IČO:44953097

 

 Zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Šlapanice č.j. OŽÚ-ČJ/150489-17/NAIP

Telefon

+420 728 240 140

E-mail

ivona.zlamalikova@seznam.cz

Facebook

https://www.facebook.com